Yêu và mất mát

Yêu và mất mát

Thà yêu và mất mát còn hơn là chẳng mất gì.

 

Xem Thêm Tác Giả Samuel Butler