Yêu nhiều lần cùng một người

Có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người.

Xem Thêm Tác Giả De Lévis