Yêu một người đàn bà

Muốn yêu cho ra yêu một người đàn bà, ta phải yêu nàng như nàng sẽ phải chết ngày mai.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ả Rập