Yêu mọi người

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai.

Xem Thêm Tác Giả Shakespear