Yêu là…

Yêu là…

Yêu là đặt hạnh phúc của chúng ta trong hạnh phúc của người khác.

Xem Thêm Tác Giả G.W.Von Leibuitz