Yêu là một nghệ thuật

Yêu, không phải là sự hưởng thụ mà không bỏ bao công sức, yêu là một nghệ thuật, cần có tri thức và sự nỗ lực.

 

Xem Thêm Tác Giả Erich Fromm