Yêu là không hối tiếc

Love means never having to say you’re sorry!
Yêu là không bao giờ nói lời hối tiếc.