Yêu là

Yêu là chìa khóa vạn năng có thể mở cánh cửa lớn nơi mà hạnh phúc đang tồn tại.

Xem Thêm Tác Giả Holmes (Mỹ)