Yêu đương là trò chơi

Nếu bạn không hề coi yêu đương là trò chơi, vậy bạn đừng biến mình trở thành món đồ chơi của người khác trước.

Xem Thêm Tác Giả Maugham (Anh)