Yêu có nghĩa là

Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình.

Xem Thêm Tác Giả Mark Boikv