Yêu chồng

Yêu chồng mình tức là trả tiền cho người cung cấp. Yêu một anh nhân tình tức là cho tiền một người nghèo.

Xem Thêm Tác Giả Tonlet