Yêu

Yêu là “cho” chứ không phải là “nhận”.

Xem Thêm Tác Giả Farlom (Mỹ)