Ý thức độc lập

Chỉ có ý thức độc lập và lòng tự trọng mới nâng chúng ta lên trên những nhỏ nhen của cuộc sống và những bão táp của số phận

Xem Thêm Tác Giả A.Puxkin