Ý chí

Ý chí luôn hoàn chỉnh, chưa từng bị phân cắt trong mỗi một hiện tượng, mà xung quanh nó lại nhìn thấy vô số bức chân dung phục chế bản chất mình.

Xem Thêm Tác Giả Schopenhauer (Đức)