Xinh đẹp

Xinh đẹp dễ mất đi trong thoáng chốc nhưng thô bỉ là vĩnh viễn.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)