Xinh đẹp nên đáng yêu

Con người không phải là vì xinh đẹp nên đáng yêu mà là vì đáng yêu nên mới xinh đẹp.

Xem Thêm Tác Giả Lev Tolstoy (Nga)