When you feel alone

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, remember that in those spaces you can see my fingers locked with yours forever.
Khi em cảm thấy cô đơn, cứ nhìn vào khoảng trống giữa những ngón tay em, và hãy nhớ rằng ở giữa những khoảng trống đó, là ngón tay anh đang chặt ngón tay em, mãi mãi.

  • Do Lien

    NHững lời yêu hay thì được thốt ra từ những trái tim yêu hoặc trên môi những kẻ thất tình!…..

  • Do Lien

    Sống không tình yêu sao gọi là cuộc sống! Đã không yêu thì thôi! Đã yêu thì yêu như ”điên”- Yêu yếu ớt thà chết còn hơn!