We must laugh before we are happy

We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.
Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.

Xem Thêm Tác Giả La Fontaine

  • Hung luong

    Vì tình bạn có thể nuôi dưỡng được tình yêu.