Vượt qua nghịch cảnh

Người trở nên mạnh mẽ nhờ vượt qua trở ngại sở hữu thứ sức mạnh duy nhất có thể vượt qua nghịch cảnh.

One who gains strength by overcoming obstacles possesses the only strength which can overcome adversity.

Xem Thêm Tác Giả Albert Schweitzer

  • truonh thuy

    toi yeu thich va mang lai cho toi nhieu y nghia trong cuoc song /////