Vui vì hạnh phúc của người khác

Vui vì hạnh phúc của người khác

Yêu là vui vì hạnh phúc của người khác, là coi hạnh phúc của người kia như hạnh phúc của chính mình.

Xem Thêm Tác Giả G.W.Leibaits

  • Buithimylinh041

    HAPPY BIRTHDAY…… TO YOU…
    GOODLUCK TO YOU.. I HOPE SEE YOU SOON…..