Vòng rượu chè

Đóng góp bởi candylove

Kẻ duy nhất có thể lôi cuốn bạn vào vòng rượu chè, trộm cướp và nhục dục chính là bản thân bạn đó.

Xem thêm Danh ngôn Rượu chè trên kho tàng danh ngôn