Với những kẻ độc ác

Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ.
To the wicked, everything serves as pretext.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh