Vợ mình

Đừng để tâm đến vợ của người khác để khỏi mất vợ của mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ucraina