Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm

Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm. Và chúng ta phải sớm tập làm quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng sẽ là một bà già.

Xem Thêm Tác Giả BIELINSKY