Vợ chồng

Chẳng có nhà thờ nào lại không giảng đạo, không có cặp vợ chồng nào lại không cãi nhau.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Tiệp Khắc