Vĩnh viễn làm một con người

Một người không thể vĩnh viễn làm một anh hùng, nhưng có thể vĩnh viễn làm một con người.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)