Vị trí của tôi ngày hôm qua

I may not be there yet, but I’m closer than I was yesterday.
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí của tôi ngày hôm qua.

Xem Thêm Tác Giả Anonymous