Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục

A coward gets scared and quits. A hero gets scared but still goes on.
Kẻ hèn nhác khiếp sợ và bỏ cuộc. Vị anh hùng sợ nhưng vẫn tiếp tục.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh