Vẽ hình em lên cát

Đóng góp bởi candylove

Vẽ hình em lên cát

Rồi hôn em môt phát

Ôi cuôc đời chua chát

Toàn là đất với cát.