Vẻ đẹp cơ thể con người

Vẻ đẹp cơ thể con người là tạm thời, vẻ đẹp nghệ thuật là bất hủ.

Xem Thêm Tác Giả Da Vince (Ý)