Vẻ đẹp bên ngoài

Vẻ đẹp bên ngoài chỉ có thể tạm thời, vẻ đẹp trong lòng mới có thể không suy tàn theo thời gian.

Xem Thêm Tác Giả Goethe (Đức)