Vẻ anh hùng

Ngồi bàn tiệc đừng ra vẻ anh hùng, vì rượu đã làm cho lắm người gục ngã.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử