Vay mượn

Vay mượn cũng chẳng tốt hơn ăn mày là bao.

Xem Thêm Tác Giả Lessing