Vàng khiến đàn bà cảm động

Vàng khiến đàn bà cảm động. Đàn bà khiến đàn ông cảm động.

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Armenie