Văn hóa

Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất và những tư tưởng tốt đẹp nhất mà mọi người trên thế giới đã từng nói và từng suy nghĩ.

Xem Thêm Tác Giả Arnold (Anh)