Ước muốn

To want to be what one can be is purpose in life.

Ước muốn trở thành những gì mình có thể là mục đích trong cuộc đời.

Xem Thêm Tác Giả Cynthia Ozick