Tướng giỏi

Tướng giỏi sau khi thắng trận không cần ai khen và cũng không cần ai biết đến công lao.

Xem Thêm Tác Giả Tôn Tử