Tuổi trẻ

Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời.

Xem Thêm Tác Giả Belinsky (Nga)