Tuổi trẻ

Tuổi trẻ quá phóng túng làm mất đi điều thứ vị của tâm hồn, quá kiềm nén sẽ mất đi sự linh hoạt của đầu óc.

Xem Thêm Tác Giả Chainbevei (Pháp)