Tuổi thanh xuân vĩnh viễn

Cuộc sống những người tốt là tuổi thanh xuân vĩnh viễn.

Xem Thêm Tác Giả S. Nô - đi - ê