Từng yêu và thất tình

Từng yêu và thất tình, còn hơn những người chưa từng yêu.

Xem Thêm Tác Giả Hugo (Pháp)