Tục ngữ nước ngoài

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị rơi xuống địa ngục.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Kẻ thù rõ rệt không đáng sợ bằng ông bạn giả dối.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Ai có ý đi tìm một người bạn không có một tật xấu nào cả, người đó sẽ không tìm thấy được bạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Nếu giàu có, hãy cho bạn của mình của, nếu nghèo khó, hãy cho họ tấm lòng.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Con đại bàng ngốc ngốc nghĩ con quạ là bạn của mình.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Đừng vội vàng chọn bạn cũng như đừng vội vàng đổi bạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Khi đống rơm của tôi bị cháy thì tôi biết được đâu là bạn của mình.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Ruồi thích đậu chỗ dơ. Người bụng xấu thích giao du với kẻ xấu.