Tự do trong lương tâm

Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần chí cao vô thượng.

Xem Thêm Tác Giả Ciweger (Australia)