Tự do bắt đầu bén rễ

Một ngày nào đó tự do bắt đầu bén rễ, nó trở thành một loại thực vật sinh trưởng cực nhanh.

Xem Thêm Tác Giả Washington (Mỹ)