Từ cao

Từ cao thượng đến đáng cười chỉ có một bước chân.

Xem Thêm Tác Giả Napoleon (Pháp)