Tự ái là thuốc độc

Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn.

Xem Thêm Tác Giả Balzac (Pháp)