Trước phái đẹp

Trước phái đẹp và âm nhạc, thời gian sẽ trở thành vô nghĩa.

Xem Thêm Tác Giả A.Xmit