True friendship

To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.
Yêu và ghét cùng một thứ, đó đúng là tình bạn thực sự.

Xem Thêm Tác Giả Sallust