Trúc xinh

Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh