Trong trí

Trong trí tuệ nên sáng suốt rộng rãi, trong đạo đức nên thanh bạch, trong cơ thể nên sạch sẽ.

Xem Thêm Tác Giả Chekhov (Nga)